Техники в тъкането на домашен хоризонтален стан

Килимената техника е една от най-сложните и бавни техники , които се използват в тъкачеството.Орнаментите тук се изработват изцяло ръчно с множество малки кълбенца ,като с всяко се тъче в определен сектор.Така се получават отделните фигури и фризове - триъгълници , ромбове , квадрати .Получава се гладка и равна тъкан.Отбираната техника е втората по сложност техника, която се използва в тъкачеството.Отличителен белег на тези черги е тяхната релефност.Техниката се доближава до бродерията.Всяка фигура се изработва на ръка с едно или няколко малки кълбенца , като едновременно с това се тъче и фона с помощта на совалката.Сплитковата техника е сравнително най-бързата и лесна техника в тъкачеството.Чергите тук са орнаментирани с хоризонтални цветни ивици и фризове , постигнати от начина , по който се повдигат нищелките.Комбинацията от различно повдигнати нищелки и совалка с различен цвят рисуват различен фриз.
Няма коментари:

ВСИЧКИ ЧЕРГИ , ТОРБИЧКИ, ПАНА...СА РЪЧНО ИЗРАБОТЕНИ ОТ ЕСТЕСТВЕНА ВЪЛНЕНА ПРЕЖДА НА ХОРИЗОНТАЛЕН ДОМАШЕН СТАН